Dokumentuak

Ohiko Plenoa 2016/06/28

Ohiko Plenoa 2016/06/28

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez, adieraziko den egun eta ordurako, OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du 2016ko ekainaren 28an, 19:30ean: