Bilera aktak

Ezohiko Plenoa 2018/12/12

Plenoa, Elduain

2018·12·10


Apirilaren 2ko 707/1982 Errege Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz, segidan adierazten den bilera egitea agintzen du Elduaingo Udaleko Alkate-Lehendakariak.

 

EZOHIKO BILKURAREN DEIALDIA

EGUNA: 2018ko abenduaren 12a, asteazkena
ORDUA: 20:00

AZTERGAI ZERRENDA:

 

LEHENA.- 2019. urteko udalaren aurrekontua, lantalde organikoa eta lanpostuen erlazioa hasiera batez onartzeko proposamena.

BIGARRENA.-  Elduaingo HAPO-ri aurkeztutako iradokizunen analisia eta erantzunak  eta HAPO-ren oinarrizko irizpide eta helburuak onartzeko proposamena.

HIRUGARRENA.- Plan ekonomiko finantzarioa onartzeko proposamena.

Pleno deialdia