Dokumentuak

Egutegi Fiskala 2020

Egutegi Fiskala 2020

Elduaingo Udalak, Alkatetzaren 20191126/054 ebazpenaren bidez, hemen erantsitako akordioa hartu zuen

2020ko urtealdiari dagozkion Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala:

— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga, borondatezko epea:
2020ko martxoaren 7tik apirilaren 7ra.
Kargu data: 2020ko apirilaren 7a.


— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, borondatezko epea:
2020ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era.
Kargu data: 2020ko ekainaren 30a.


— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga, borondatezko epea:
2020ko urriaren 1etik azaroaren 10era.
Kargu data: 2020ko Azaroaren 10a.