Dokumentuak

Ezohiko Plenoa 2016/05/30

Ezohiko Plenoa 2016/05/30

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berreginaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako Ezohiko bilkura OSORAKO DEIALDIA egiten du: 2016ko maiatzaren 30ean, 9:00etan: