Dokumentuak

Ohiko Plenoa 2016/02/23

Ohiko Plenoa 2016/02/23

Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Birfinduko V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du: 2016ko otsailaren 23an, 19:30ean