Documentos

Egutegi Fiskala 2023

Egutegi Fiskala 2023

Elduaingo Udalak, organo jardulearen bidez, eta goiko laukian adierazitako bilkuran, hemen erantsitako 
akordioa hartu zuen.

 

 

Kontuan harturik Udalak prestatutako 2023ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi 
Fiskala:


— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga, borondatezko epea: 
2023ko martxoaren 13tik apirilaren 28ra. 
Kargu data: 2023ko apirilaren 28.


— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, borondatezko epea: 
2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era. 
Kargu data: 2023ko ekainaren 30a.


— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga, borondatezko epea: 
2023ko urriaren 2tik azaroaren 10era. 
Kargu data: 2023ko azaroaren 10a.