Dokumentuak

Araudia Dokumentuak duen edukia.

pdf
186.36 KB
2018·01·16 Araudia

Elduaingo udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2018ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala, eta bertan diru-sarrera publiko horien ordainketa egiteko epeak ezartzen direla.

Epeak ezarritako egunean bukatuko dira, edo hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.

Erroldak jendaurrean ikusgai jarriko dira Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluan ezartzen den moduan. Era berean, martxoaren 8ko 2/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 61. artikuluak eta abuztuaren 2ko 38/2006 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduaren Foru Dekretuaren 18. artikuluak ezartzen duten borondatezko zerga-bilketaren epe eta moduak adierazten dira.

pdf
324.9 KB
2018·07·17 Araudia

Elduaingo Udalak, 2018ko uztailaren 4an egin zuen Osoko Bilkuran, besteak beste, aginte-zatian horrela dion erabakia hartu zuen:

Lehena: Hasierako onespena ematea Elduaingo Udaleko Diru-lagbuntzak emateko Ordenantza arautzaileari.

Bigarrena: Espedientea jende aurrean jartzea, gutxienez, hogeita hamar eguneko epez, egoki iritzitako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Hirugarrena: Epe horretan alegazio edo iradokizunik agongo ez balitz, behin betikoz onartutzat emango litzateke; Alkate-Lehendakariari eskumena espreski eman zaio, kasu horretan argitaratu eta gauzatzeko.

 

 

pdf
175.31 KB
2018·01·16 Araudia

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2017ko azaroaren 7an egindako ezohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2018. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.