Dokumentuak

Araudia Dokumentuak duen edukia.

pdf
66.02 KB
2016·12·31 Araudia

Elduaingo udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2017ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala, eta bertan diru-sarrera publiko horien ordainketa egiteko epeak ezartzen direla.

Epeak ezarritako egunean bukatuko dira, edo hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.

Erroldak jendaurrean ikusgai jarriko dira Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluan ezartzen den moduan. Era berean, martxo aren 8ko 2/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 61. artikuluak eta abuztuaren 2ko 38/2006 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduaren Foru Dekretuaren 18. artikuluak ezartzen duten borondatezko zerga-bilketaren epe eta moduak adierazten dira.

pdf
186.36 KB
2018·01·16 Araudia

Elduaingo udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2018ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala, eta bertan diru-sarrera publiko horien ordainketa egiteko epeak ezartzen direla.

Epeak ezarritako egunean bukatuko dira, edo hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.

Erroldak jendaurrean ikusgai jarriko dira Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluan ezartzen den moduan. Era berean, martxoaren 8ko 2/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 61. artikuluak eta abuztuaren 2ko 38/2006 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduaren Foru Dekretuaren 18. artikuluak ezartzen duten borondatezko zerga-bilketaren epe eta moduak adierazten dira.

pdf
207.58 KB
2016·12·30 Araudia

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2016ko urriaren 25ean egindako ohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2017. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.

Ordenantza hau eta bere eranskina, udalbatzak 2016ko urriaren 25ean onartu zuen eta 2017ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

pdf
175.31 KB
2018·01·16 Araudia

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2017ko azaroaren 7an egindako ezohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2018. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.