Dokumentuak
pdf
381.82 KB
2018·07·04 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2018ko uztailaren 4an, 19:30ean.

pdf
419.13 KB
2018·04·24 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2018ko apirilaren 24an, 19:30ean.

pdf
374.28 KB
2017·12·26 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2017ko abenduaren 26an, 19:30ean.

pdf
414.28 KB
2017·11·07 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2017ko azaroaren 7an, 19:30ean.

pdf
411.92 KB
2017·09·26 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2017ko irailaren 26an, 19:30ean.

pdf
209.84 KB
2016·02·05 Araudia

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalbatzarrak 2019ko irailaren 30ean egindako Ohiko Osoko Bilkuran ordenantza fiskaletan eta bere eranskinetan egin beharreko aldaketa batzuei buruz, hasiera batez hartutako erabakiak firmeak eta behin betikoak bilakatu dira, eta jarraian argitaratzen dira 2020. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.


Hori guztia argitaratu egiten da, Gipuzkoako Hazienda Lokalak Erregulatzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoaren arabera, guztiek jakin dezaten eta arau horretan aurrikusitako gainontzeko ondorioetarako.
Aipatutako Foru Arauaren 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, interesatuek Errekurtso Kontentzioso-Administratiboa jarri ahal izango dute aipatutako erabakien kontra, Errekurtsoa bi hilabeteko epean jarri beharko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunaren hurrengo lanegunetik kontatzen hasita, Euskal Herriko Justiziako Auzitegi Nagusiko dagokion Salaren aurrean.

 

pdf
228.32 KB
2017·05·30 Bilera akta
Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2017ko maiatzaren 30ean, 19:30ean.
pdf
301.09 KB
2017·05·03 Bilera akta
Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2017ko maiatzaren 3an, 19:30ean.
pdf
251.56 KB
2018·07·04 Araudia

Elduaingo Udalak, Alkatetzaren 20191126/054 ebazpenaren bidez, hemen erantsitako akordioa hartu zuen

2020ko urtealdiari dagozkion Zerga, Tasa eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala:

— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga, borondatezko epea:
2020ko martxoaren 7tik apirilaren 7ra.
Kargu data: 2020ko apirilaren 7a.


— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, borondatezko epea:
2020ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era.
Kargu data: 2020ko ekainaren 30a.


— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga, borondatezko epea:
2020ko urriaren 1etik azaroaren 10era.
Kargu data: 2020ko Azaroaren 10a.

2017·03·01

Elduaingo udalak bat egiten du datorren igandean, martxoaren 19an, egingo den galdeketa demokratikoan herritarrei parte hartzeko luzatu zaien deiarekin.

El Ayuntamiento de Elduain, se une a la convocatoria realizada a los y las ciudadanas del municipio para participar en la consulta democrática del próximo domingo, 19 de marzo.

 

 

NAHI AL DUZU EUSKAL ESTATU BURUJABE BATEKO HERRITARRA IZAN?

¿QUIERES SER CIUDADANO/NA DE UN ESTADO VASCO SOBERANO?

 

 

Galdera hori proposatzen digu Tolosaldeko Giltzarriak antolatu duen galdeketak. Dinamika hau Gure Esku Dagok sustatu eta herritar anitzek osaturiko ekimena da.

 

 

Urdelar Biltokiak ere, bere alea jarri nahi du: Goizeko 11:00etatik 13:00era bitartean pintxo-potea egongo da bertan.

Es la pregunta propuesta para la consulta organizada por Tolosaldeko Giltzarria. Esta dinámica popular ha sido promovida por Gure Esku Dago y  está integrada por una pluralidad de ciudadanos y ciudadanas.

 

La sociedad Urdelar Biltokia participará en dicho evento, organizando un pintxo-pote desde las 11:00 hasta las 13:00 de la mañana del domingo.

 

 

HERRI BAT GARELAKO

POR QUE SOMOS UNA NACIÓN

ERABAKITZEKO ESKUBIDEA DUGULAKO

POR QUE TENEMOS DERECHO A DECIDIR

ETA HERRITARRON GARAIA DELAKO

Y POR QUE ES LA HORA DE LA CIUDADANÍA

 

 

Martxoak 19an, BOZKATU ETA EMAN ZURE IRITZIA.

El 19 de marzo, VOTA Y EXPRESA TU OPINIÓN

 

 

Elduain, 2017ko martxoaren 14