Dokumentuak

Bilera akta Dokumentuak duen edukia.

pdf
109.01 KB
20116·05·27 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berreginaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako Ezohiko bilkura OSORAKO DEIALDIA egiten du: 2016ko maiatzaren 30ean, 9:00etan:

pdf
214.75 KB
2016·02·22 Bilera akta

Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Birfinduko V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du: 2016ko otsailaren 23an, 19:30ean