Dokumentuak
pdf
276.01 KB
2023·01·27 Araudia

Elduaingo Udalak, organo jardulearen bidez, eta goiko laukian adierazitako bilkuran, hemen erantsitako 
akordioa hartu zuen.

 

 

Kontuan harturik Udalak prestatutako 2023ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi 
Fiskala:


— Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko zerga, borondatezko epea: 
2023ko martxoaren 13tik apirilaren 28ra. 
Kargu data: 2023ko apirilaren 28.


— Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, borondatezko epea: 
2023ko maiatzaren 15etik ekainaren 30era. 
Kargu data: 2023ko ekainaren 30a.


— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga, borondatezko epea: 
2023ko urriaren 2tik azaroaren 10era. 
Kargu data: 2023ko azaroaren 10a.

pdf
380.77 KB
2021·08·03 Araudia

Ordenantza honen xedea da Elduainen sortzen diren etxeko hondakin ez-arriskutsuak biltzeko zerbitzuak Elduaingo Udalak zein baldintzatan emango dituen eta erabiltzaileak nola erabili behar dituen arautzea.

Arauzko izaera izango duten arauen prestaketa prozeduran herritarren parte hartzea bermatzeko helburuarekin, eta Herri Administrazioetako Prozedura Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133 artikuluan ezarritakoaren arabera, araua prestatu aurretik, kontsulta publiko bat gauzatu behar da; kontsulta horren bitartez, aipatutako araudiak eragin ditzakeen herritarren eta erakunde esanguratsuenen iritzia jasoko da, beti ere ekimen honen bidez konpondu nahi diren arazoekin lotura duten alderdi batzuen inguruan, hori onartzeko dagoen beharra eta aukera, araudiaren helburuak zeintzuk diren, eta arauzkoak eta ez arauzkoak diren beste soluzio alternatibo batzuen inguruan.

pdf
270.88 KB
2019·09·30 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko irailaren 30ean, 20:00etan

pdf
441.63 KB
2019·06·27 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko ekainaren 27an, 12:30ean

pdf
429.51 KB
2019·06·15 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko ekainaren 15ean, 10:00etan

pdf
931.23 KB
2019·06·12 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko ekainaren 12an, 19:30ean

pdf
369.22 KB
2019·05·23 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko maiatzaren 23an, 7:30ean

pdf
307.4 KB
2019·04·30 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko apirilaren 30ean, 20:00etan

pdf
309.73 KB
2019·04·02 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko apirilaren 2an, 7:30ean

pdf
444.03 KB
2019·02·19 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, 2019ko otsailaren 19an, 20:00etan