Dokumentuak
2017·03·01

Elduaingo udalak bat egiten du datorren igandean, martxoaren 19an, egingo den galdeketa demokratikoan herritarrei parte hartzeko luzatu zaien deiarekin.

El Ayuntamiento de Elduain, se une a la convocatoria realizada a los y las ciudadanas del municipio para participar en la consulta democrática del próximo domingo, 19 de marzo.

 

 

NAHI AL DUZU EUSKAL ESTATU BURUJABE BATEKO HERRITARRA IZAN?

¿QUIERES SER CIUDADANO/NA DE UN ESTADO VASCO SOBERANO?

 

 

Galdera hori proposatzen digu Tolosaldeko Giltzarriak antolatu duen galdeketak. Dinamika hau Gure Esku Dagok sustatu eta herritar anitzek osaturiko ekimena da.

 

 

Urdelar Biltokiak ere, bere alea jarri nahi du: Goizeko 11:00etatik 13:00era bitartean pintxo-potea egongo da bertan.

Es la pregunta propuesta para la consulta organizada por Tolosaldeko Giltzarria. Esta dinámica popular ha sido promovida por Gure Esku Dago y  está integrada por una pluralidad de ciudadanos y ciudadanas.

 

La sociedad Urdelar Biltokia participará en dicho evento, organizando un pintxo-pote desde las 11:00 hasta las 13:00 de la mañana del domingo.

 

 

HERRI BAT GARELAKO

POR QUE SOMOS UNA NACIÓN

ERABAKITZEKO ESKUBIDEA DUGULAKO

POR QUE TENEMOS DERECHO A DECIDIR

ETA HERRITARRON GARAIA DELAKO

Y POR QUE ES LA HORA DE LA CIUDADANÍA

 

 

Martxoak 19an, BOZKATU ETA EMAN ZURE IRITZIA.

El 19 de marzo, VOTA Y EXPRESA TU OPINIÓN

 

 

Elduain, 2017ko martxoaren 14

pdf
186.36 KB
2018·01·16 Araudia

Elduaingo udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2018ko urtealdiari dagozkion Zerga eta Prezio Publikoen Egutegi Fiskala, eta bertan diru-sarrera publiko horien ordainketa egiteko epeak ezartzen direla.

Epeak ezarritako egunean bukatuko dira, edo hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.

Erroldak jendaurrean ikusgai jarriko dira Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluan ezartzen den moduan. Era berean, martxoaren 8ko 2/2005 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 61. artikuluak eta abuztuaren 2ko 38/2006 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zerga-bilketa Erregelamenduaren Foru Dekretuaren 18. artikuluak ezartzen duten borondatezko zerga-bilketaren epe eta moduak adierazten dira.

pdf
324.9 KB
2018·07·17 Araudia

Elduaingo Udalak, 2018ko uztailaren 4an egin zuen Osoko Bilkuran, besteak beste, aginte-zatian horrela dion erabakia hartu zuen:

Lehena: Hasierako onespena ematea Elduaingo Udaleko Diru-lagbuntzak emateko Ordenantza arautzaileari.

Bigarrena: Espedientea jende aurrean jartzea, gutxienez, hogeita hamar eguneko epez, egoki iritzitako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Hirugarrena: Epe horretan alegazio edo iradokizunik agongo ez balitz, behin betikoz onartutzat emango litzateke; Alkate-Lehendakariari eskumena espreski eman zaio, kasu horretan argitaratu eta gauzatzeko.

 

 

pdf
175.31 KB
2018·01·16 Araudia

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2017ko azaroaren 7an egindako ezohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2018. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.

 

pdf
188.43 KB
2016·10·23 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2016ko urriaren 25ean, 19:30ean.

pdf
205.99 KB
2016·08·28 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako EZOHIKO OSOKO BILKURARAKO DEIALDIA egiten du: 2016ko abuztuaren 29an 19:30ean

pdf
187.26 KB
2016·06·25 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berrituaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez, adieraziko den egun eta ordurako, OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du 2016ko ekainaren 28an, 19:30ean:

pdf
109.01 KB
20116·05·27 Bilera akta

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Berreginaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako Ezohiko bilkura OSORAKO DEIALDIA egiten du: 2016ko maiatzaren 30ean, 9:00etan:

pdf
214.75 KB
2016·02·22 Bilera akta

Toki Jaurbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Testu Birfinduko V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du: 2016ko otsailaren 23an, 19:30ean