Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

Behin betiko onarpen iragarkiaLantalde organikoaLanpostuen zerrenda

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 92.500,00€
2 Zeharkako zergak 5.500,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 70.940,00€
4 Transferentzia arruntak 292.244,00€
5 Ondare sarrerak 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
  Guztira 461.184,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 172.067,03€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa 77.640,32€
3 Finantza gastuak 0,00€
4 Transferentzia arruntak 28.760,00€
6 Inbertsio errealak 173.526,45€
7 Kapitalezko transferentziak 3.190,00€
9 Finantza pasiboak 6.000,00€
  Guztira 461.184,00€

 

2017ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

Behin betiko onarpen iragarkia, Lantalde organikoa, Lanpostuen zerrenda

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 80.200,00€
2 Zeharkako zergak 2.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 26.570,00€
4 Transferentzia arruntak 227.200,00€
5 Ondare sarrerak 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
  Guztira 335.970,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 132.235,00€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa 102.055,00€
3 Finantza gastuak 10,00€
4 Transferentzia arruntak 31.170,00€
6 Inbertsio errealak 62.500,00€
7 Kapitalezko transferentziak 2.000,00€
9 Finantza pasiboak 6.000,00€
  Guztira 335.970,00€

 

2016ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

Behin betiko onarpen iragarkia, Lantalde organikoa, Lanpostuen zerrenda

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 73.150,00€
2 Zeharkako zergak 4.500,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 22.470,00€
4 Transferentzia arruntak 244.986,88€
5 Ondare sarrerak 3.100,00€
7 Kapital transferentziak 1.201.90€
  Guztira 349.408.78€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 130.458,00€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa 77.112,00€
3 Finantza gastuak 200,00€
4 Transferentzia arruntak 27.550,00€
6 Inbertsio errealak 105.088,78€
7 Kapitalezko transferentziak 3.000,00€
8 Finantza pasiboak 6.000,00€
  Guztira 349.408,78€