Dokumentuak

Atzealdea

Ordenantza Fiskalak 2017

Ordenantza Fiskalak 2017

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2016ko urriaren 25ean egindako ohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2017. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.

Ordenantza hau eta bere eranskina, udalbatzak 2016ko urriaren 25ean onartu zuen eta 2017ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.