Dokumentuak

Atzealdea

Ordenantza Fiskalak 2016

Ordenantza Fiskalak 2016

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalbatzarrak 2015eko urriaren 28an egindako ezohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2016. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.

Ordenantza hau eta bere eranskina, udalbatzak 2015eko urriaren 28an onartu zuen eta 2016ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.