Dokumentuak
Atzealdea

Ordenantza Fiskalak 2018

Ordenantza Fiskalak 2018

Arauzko jendaurreko informazio epea iragan denez, batere erreklamazio edo oharpenik aurkeztu gabe, Udalba­tza­rrak 2017ko azaroaren 7an egindako ezohiko bileran behin betiko onartu zituen, 2018. urteko urtarrilaren 1etik aurrerako eragina izan dezaten.