Berriak
Atzealdea

Diru-laguntzen Ordenantza Arautzailea

Diru-laguntzak emateko araua

2018·07·13


IRAGARKIA

Diru-laguntzak emateko Ordenantza Arautzailea.

Hasierako onespena.

Elduaingo Udalak, 2018ko uztailaren 4an egin zuen osoko bilkuran, besteak beste, aginte-zatian horrela dion erabakia hartu zuen:

 

«Lehena. Hasierako onespena ematea Elduaingo Udaleko Diru-laguntzak emateko Ordenantza arautzaileari.

 

Bigarrena. Espedientea jende aurrean jartzea, gutxienez, hogeita hamar eguneko epez, egoki iritzitako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

 

Hirugarrena. Epe horretan alegazio edo iradokizunik egongo ez balitz, behin betikoz onartutzat emango litzateke; Alkate-Presidente andreari eskumena espresuki eman zaio, kasu horretan, argitaratu eta gauzatzeko»

 

Elduain, 2018ko uztailaren 11

Alkatea, Jose Angel Urkizu Odriozola

 

Ordenantza osoa irakurtzeko klikatu hemen