Berriak
Atzealdea

2020ko Udal Aurrekontu Orokorra

Udal Aurrekontuak

2020·04·17


Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

Behin betiko onarpen iragarkiaLantalde organikoaLanpostuen zerrenda

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 92.500,00€
2 Zeharkako zergak 5.500,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 70.940,00€
4 Transferentzia arruntak 292.244,00€
5 Ondare sarrerak 0,00€
7 Kapital transferentziak 0,00€
  Guztira 461.184,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 172.067,03€
2 Ondasun arruntak eta zerbitzuen erosketa 77.640,32€
3 Finantza gastuak 0,00€
4 Transferentzia arruntak 28.760,00€
6 Inbertsio errealak 173.526,45€
7 Kapitalezko transferentziak 3.190,00€
9 Finantza pasiboak 6.000,00€
  Guztira 461.184,00€