Noticias
Atrás

Irailaren 30eko Osoko Ohiko Bilkura deialdia

Pleno deialdia

24·09·2019


EBAZPEN ZENBAKIA: 20190925/048

DATA: 2019ko irailaren 25

GAIA: Irailaren 30ean OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA

ALKATEAREN 20190925/048 EBAZPENA:

Toki Jardunbidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 Legea, apirilaren 2koak 21.1 eta 46. artikuluetan eta Errege Dekretu Legegileaz onartutako 781/1986 Berrikusitako Testuaren V. Tituluko I. Kapituluan xedatutakoaren arabera, Alkate-Lehendakariak, honako honen bidez adieraziko den egun eta ordurako OHIKO OSOKO BILKURA DEIALDIA egiten du, jarraiko puntuak aztertu eta erabaki daitezen:

 

OHIKO OSOKO BILKURAREN DEIALDIA

EGUNA: 2019ko irailaren 30, astelehena.

ORDUA: 20:00

AZTERGAIAK:

LEHENENGOA. Aurreko bilkuretako aktak onartzeko proposamena

2019/06/12 ezohikoa.

2019/06/15 ezohikoa.

2019/06/27 ezohikoa.

BIGARRENA.  Alkatetzak emandako ebazpenen berri ematea.

20190611/034

Etxeberri atariko zorua hormigonatzeko obra baimena. JAJL

20190625/035

Ekaineko EzOhiko Osoko Bilkura deialdia

20190704/036

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak. MLB

20190718/037

Idazkariaren postua hutsik

20190812/038

Ostatu Berri atariko zorua berritzeko obra baimena. PEJ

20190812/039

Orantzungo bi bordei teilatua berritzeko obra baimena. JJBO

20190827/040

Nekazaritzarako ibilgailuari salbuespena onartzeko. MLO

20190905/041

Festetan jostailu mahaia jartzeko baimena. CDRF

20190905/042

BEHATOKIA. Diru-laguntza ez

20190905/043

Ortzadar elkartea. Diru-laguntza ez

20190905/044

Gizakia Helburu. Diru-laguntza ez

20190912/045

Iñaben aterpea eraikitzeko obra baimena ez. BLL

20190912/046

Ortzadarren leihoak aldatzeko obra baimena. KLU

20190918/047

Tolosaldeko Komunikazio Taldea. Diru-laguntza bai

HIRUGARRENA. 2018. ekitaldiko Kontu Orokorra hasiera batez onartzeko proposamena

LAUGARRENA. Elduaingo Irisgarritasun plana hasiera batez onartzeko proposamena

BOSGARRENA. Ordenantza fiskalak aldatzeko proposamena, 2020. Urtean eragina izan dezaten.

SEIGARRENA. Tafallaldeko uholdeen gaineko akordio-proposamena.

ZAZPIGARRENA. Klima aldaketaren aurka konpromiso zehatzak hartzeko mozioa..

ZORTZIGARRENA. 2019. Urterako soldata-maila igotzeko proposamena.

BEDERATZIGARRENA. Erregu eta galderak

Erabaki hau zinegotzi guztiei jakinaraziko zaie, eta beharrezkoa den dokumentazioa banatuko zaie deialdiarekin batera, eta oholean Bando bidez iragarriko da herritarren ezagupenerako. Bete dadin honela agintzen da.

 

Elduain, 2019ko irailaren 25.

Alkate-Lehendakaria, Oihana Amundarain Zubillaga